Akupunktur

Akupunktur er sannsynligvis det eldste medisinske systemet vi kjenner til, med røtter så langt tilbake som 2000 år. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming.

Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen. Enkelt fortalt virker akupunktur ved å stimulere perifere nerver og bindevev som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet.

Godt dokumentert effekt

Dette gjør akupunktur til et nyttig verktøy for å behandle mange av plagene og sykdommene vi har i befolkningen. Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer,  depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander. 

Ved første gangs konsultasjon kartlegges symptomer og sykdomsbilde. Dette for å kunne planlegge en korrekt og målrettet behandling tilpasset deg. Jeg tilbyr en helhetlig tilnærming i undersøkelse og behandling, der samspillet mellom fysiske og psykiske forhold er vektlagt.

Det benyttes tradisjonell kinesisk medisinsk diagnostikk (TKM). Dette består kinesisk puls – og tungediagnostikk, palpering, observasjon og samtale med pasient.

Behandlingsmetoder

Klassisk kinesisk akupunktur, Triggerpunktakupunktur (Medisinsk Akupunktur), Elektroakupunktur, Øreakupunktur, Dr. Tan og Master Tung Akupunktur, Kopping er metoder som blir brukt. Det er viktig å merke seg at dette kun er metoder som benyttes av behandlende akupunktør ut i fra den TKM diagnose som stilles.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon er du velkommen til å ta kontakt.

I akupunkturbehandlingen brukes svært tynne sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkter som finnes spredt i et system over hele kroppen. Vi har i underkant av fire hundre slike akupunkturpunkter på kroppen. Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte – i forhold til retning og dybde. Akupunkturforeningen stiller strenge krav til sine medlemmer når det gjelder utdanning i tillegg til særlig kompetanse i farlige og sikre innstikk og hygiene.

Nålene kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert, varmet opp med moxa eller stimulert med strøm. Nålene står vanligvis inne i 20-40 minutter. Antall nåler som benyttes under en behandling kan variere. Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles i tillegg til plagenes varighet.

Den smertedempende effekten til akupunktur er blitt forsket på i mer enn 60 år, og viser at både opoide nevropeptider som enkefalin, endorfin, dynorfin, endomorfin og nociceptin/orfanin FQ og non-opoide nevropeptider er involvert i den analgetiske effekten til akupunktur. De non-opoide nevropeptidene som syntetiseres ved akupunktur eller elektroakupunktur har blitt undersøkt både for sin analgetiske effekt, men også for sin anti-inflammatoriske effekt. Studier har vist at akupunktur eller elektroakupunktur er effektivt ved smerter forårsaket av inflammasjon, i tillegg til viscerale og nevropatiske smerter. Les mer under virkningsmekanismer.

For mer info om Akupunktur, se faktaark på akupunktur.no.